Myślą przewodnią przedszkola jest
wszechstronny rozwój dziecka.

    W każdym dziecku dostrzegamy niepowtarzalnego twórcę i badacza. Przedszkole zapewnia możliwie najlepsze warunki do jego rozwoju w wielu dziedzinach naturalnej działalności dziecka. Poprzez poszerzone programy edukacyjne: plastyczny, muzyczno-ruchowy, językowy, ekologiczny, a w najbliższych planach również edukację teatralną, przedszkole wspiera rozwój dziecięcej ekspresji plastycznej, ruchowej, muzycznej, słownej i potrzeby eksperymentowani.

    Pracownikom przedszkola szczególnie zależy na rozwijaniu twórczej aktywności dziecka. Stąd przywiązujemy wagę do roli nauczyciela. Jest on towarzyszem dzieckiem i jego rodziców. Razem wybierają się w pełną przygód i niespodzianek podróż.

    To nauczyciel dostosowując "drogę" do wieku, zdolności i umiejętności dziecka, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo pozostawia dziecku dużo swobody w eksploracji otaczającego wszechświata.

    Dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycieli przedszkole jest również lokalnym ośrodkiem animacji kulturalnej. Proponuje dzieciom i całym rodzinom wiele działań integrujących środowisko, opartych na zasadach pedagogiki zabawy. Zaliczyć do nich można imprezy ogródkowe, wieczornice, przedszkolne olimpiady sportowe, przedstawienia teatralne, wernisaże i wystawy oraz prezentacje zainteresowań dzieci i dorosłych.

    Przedszkole jest placówką bazową doradcy metodycznego, z czego wynika następna funkcja - organizowanie doskonalenia umiejętności zawodowych żoliborskich nauczycieli.